سال ۱۹۷۲ است . عشق آزاد است ! جنگ سرد در حال اتفاق است ، جنبشی در میان جامعه اتفاق می افتد . در این بازی شما در نقش فردی به اسم جو هستید که از درجه هوشی معمولی برخوردار است . در واقع تنها چیزی که در مورد جو قابل توجه است رفتار اوست که به کلی تغییر می کند ! یک روز صبح در حالی که جو در حال انجام کار است به طور ناگهانی با مردی که در حال مرگ است مواجه می شود ، این مرد در مورد رویداد بدی که در حال اتفاق افتادن است به جو هشدار می دهد ! مرد در حالی که نفس های اخر خود را می کشد چیزهایی به جو می گوید . زیاد طول نمی کشد که جو حقیقت را در مورد سازمانی که برای آن کار می کند متوجه می شود ! حال جو برای فهمیدن ماجرا دست به ماجراجویی ای می زند که در این راه شما نیز باید او را همراهی نمایید .

آپلود سنتر سایت تخصصی اکسپریا

آپلود سنتر سایت تخصصی اکسپریا

دانلود با لینک مستقیم
حجم دانلود:46 مگابایت

پلازا