post1
تم های ساخته شده توسط توسعه دهندگان ایرانی سایت تخصصی اکسپریا همیشه مورد توجه قرار گرفته است. به خاطر توجه به علایق ملی و مذهبی کاربران، تم های ساخته شده با این موضوعات معمولا با استقبال زیادی مواجه میشود.

ما امروز نیز قصد داریم تا یکی دیگر از تم های فارسی ساخته شده توسط کاربران ایرانی را که قابل نصب بر روی گوشی های اکسپریا است در اختیار شما قرار دهیم. این تم زیبا با نام نادر شاه، دوران مقتدرانه حکومت افشاریه را به نمایش میگذارد.

این تم زیبا توسط یکی از کاربران سایت تخصصی اکسپریا با نام ماهان سهرابی ساخته شده و در اختیار ما قرار گرفته است. ضمن تشکر از سازنده این تم زیبا، از شما دعوت میکنیم تا این تم را از پلی استور سایت تخصصی اکسپریا دریافت کنید.

دانلود از پلی استوردانلود از پلی استور