1
پس از انجام مراحل به روزرسانی اندروید 5.0 برای چندین مدل از گوشی های اکسپریا، تم های متنوعی برای این نسخه از سوی توسعه دهندگان منتشر شد. اما نسخه های اندروید جلی بین و کیت کت هنوز هم سهم بسیاری را از گوشی های اکسپریا تشکیل میدهد. همین باعث شده تا تم های این نسخه نیز قابل توجه توسعه دهندگان برای انتشار قرار بگیرد.