Sticker creator
سونی برنامۀ جدیدی به نام Sticker creator معرفی کرده ، که با آن میتوانید استیکرهای مورد نیاز خود را بسازید و آن ها را شخصی سازی کنید و بر روی عکس هایتان قرار دهید . همانطور که در عکس ها هم مشاهده میکنید ، برای ساخت استیکر مورد نظر باید قسمت های مورد نظر از یک عکس را بریده و در برنامه سیو کنید . بعد از آن که قسمت مورد نظر خود را از عکس انتخابی برش دادید ، میتوانید با توجه به مواردی که در برنامه گذاشته شده است ، برای استیکر مورد نظر خود حاشیه انتخاب کنید . بعد از آن ، استیکر های سیو شده را میتوانید بر روی عکس دلخواه قرار دهید .