سرانجام دستیار صوتی هوشمند گوگل که در حال حاضر یکی از برترین هایِ دنیا میباشد در دسترس کاربران تلویزیون هایِ هوشمند سونی که مجهز به سیستم عامل اَندروید TV هستند قرار گرفت. سونی امروز بروزرسانی ویژه ای را برایِ تلویزیون هایِ هوشمند مبتنی بر اَندروید TV خود منتشر کرده است، که دستیار هوشمند صوتی گوگل در بطن آن گنجانده شده است.

سونی در مرحله اول این بروزرسانی را به دست تمام کاربرانی که تلویزیون هایِ 4K HDR این شرکت را دارند رسانده است. همچنین، هم اَکنون گزارشاتی از دریافت این بروزرسانی برایِ تلویزیون هایِ هوشمند سال 2017 سونی نیز به دست ما رسیده است و پیش بینی میشود تا پایان امروز این بروزرسانی به دست کاربران تلویزیون هایِ هوشمند سال 2016 سونی نیز برسد.

البته سونی تأکید میکند که تنها تلویزیون هایِ هوشمند منتخب سال 2016 این کمپانی من جمله Z9D، X800D، X750 و X750D این بروزرسانی را دریافت خواهند کرد. در ادامه سونی اشاره میکند که تمامی مدل هایِ سال 2017 بدون استثناء این بروزرسانی را تجربه خواهند کرد و به محض دریافت میتوانند از تمام مزایایِ دستیار هوشمند صوتی گوگل بهره مند شوند.

دستیار هوشمند صوتی گوگل که آنرا با نام Google Assistant میشناسیم هم اَکنون در اختیار خیل عظیمی از تلویزیون هایِ هوشمند دنیا قرار دارد. این دستیار صوتی میتواند در مدیریت کردن دستگاههایِ هوشمند، تغییر و تعویض کانال ها، ضبط یک برنامه تلویزیونی و حتی جستجویِ پیشرفته و هوشمند صوتی به کمک کاربران بیاید و تجربه جدیدی برایِ آنها فراهم سازد.

منبع: