Xperia-P-JB-Test_0-315x560
در روزهایی که همه منتظر به روزرسانی دستگاههای اکسپریا به اندروید جلی بین هستند یکی از توسعه دهندگان Xda به نام DooMLoRD رام اکسپریا p را قبل از عرضه رسمی منتشر کرد. این رام با شماره 6.2.A.0.399 هم اکنون برای دانلود قرار گرفته است. این نسخه همچنان از کرنل 3.0.8 استفاده میکند.
البته در این نسخه که فعلا برای توسعه دهندگان منتشر شده ارتباطات GSM از کار افتاده و شما قادر نخواهید بود تماس برقرار کنید. نرم افزار دوربین در این نسخه به روز شده است اما از small app جلی بین فعلا خبری نیست ! اما سایر بخش ها به خوبی کار میکند. همانطور که گفته شد این رام فعلا فقط برای توسعه دهندگان منتشر شده است اما برای آن دسته از افرادی که برای لمس جلی بین بر روی گوشی اکسپریا P خود بی تاب هستند میتوانند این نسخه را دانلود و تجربه جلی بین را زودتر از موعد بر روی گوشی خود داشته باشند.

دانلود رام

دانلود کرنل

Xperia-P-JB-Test_3-315x560

Xperia-P-JB-Test_4-315x560

Xperia-P-JB-Test_2-315x560

Xperia-P-JB-Test_1-315x560

Xperia-P-JB-Test_5-315x560

Xperia-P-JB-Test_6-315x560

Xperia-P-JB-Test_7-315x560

Xperia-P-JB-Test_8-315x560

Xperia-P-JB-Test_9-640x360