sony-xperia-series-ion-s-p-sola-u-neo-l-arc-s-active-ray-x8-neo-v-play-azri3n-1207-01-azri3n@1

شاید برای شما جالب باشه که یک مقایسه کلی بین گوشی های مختلف اکسپریا داشته باشید و بتوانید گوشی های مختلف اکسپریا را به ترتیب در یک لیست بر طبق کیفیت مشاهده کنید.
برای همین ما سعی کردیم با بررسی و مطالعه بنچمارک گوشی های اکسپریا یک لیست کلی از این گوشی ها رو در اختیار شما قرار بدهیم.

در این لیست اسامی گوشی ها به ترتیب بنچمارک مشخص است و در زیر آن فضای در دسترس رم نیز مشخص شده است.
این بنچمارک ها در نسخه های مختلف رام های رسمی و غیر رسمی بدست آمده و بهترین نتیجه در لیست قرار گرفته است.

این رده بندی توسط وبسایت تخصصی اکسپریا گرد آوری شده در صورت کپی لطفا منبع ذکر شود

1: Xperia Z japan
1837.6 MB
Android 4.1.2
2,978

2: Xperia Z
1839.6 MB
Android 4.1.2
2,745

3: Xperia ZL
1839.6 MB
Android 4.1.2
2,724

4: Xperia VL
803.4 MB
Android 4.0.4
2,291

5: Xperia V
802.8 MB
Android 4.0.4
2,171

6: Xperia T
674.6 MB
android 4.1.2
2,131

7: Xperia TX
642.6 MB
Android 4.0.4
2,066

8: Xperia S
657.1 MB
Android 4.0.4
1,944

9: Xperia Ion
635.0 MB
Android 4.0.4
1,925

10: Xperia S
710.9 MB
android 4.1.2
1,631

11: Xperia Acro S
716.7 MB
Android 4.1.2
1,521

12: Sony Ericsson Tablet S
740.9 MB
Android 4.0.3
1,461

13: Xperia Sola
384.7 MB
Android 4.0.4
1,456

14: Xperia Go
378.7 MB
Android 4.0.4
1,427

15: Xperia P
801.3 MB
Android 4.0.4
1,389

16: Sony Ericsson Tablet P
740.1 MB
Android 4.0.3
1,388

17: Xperia U
380.8MB
Android 4.0.4
1,283

18: Xperia Arc S
358.9 MB
Android 4.1.2
1,193

19: Xperia Mini Pro
337.8 MB
Android 2.3.4
1,079

20: Xperia Live with Walkman
358.8 MB
Android 4.1.2
1,065

21: Xperia Play
367.0 MB
Android 2.3.4
1,060

22: Xperia Ray
355.0 MB
Android 4.1.2
1,052

23: Xperia Arc
338.3 MB
Android 2.3.4
1,044

24: Xperia Neo V
338.0 MB
Android 2.3.4
1,042

25: Xperia Neo
338.0 MB
Android 2.3.4
1,005

26: Xperia pro
338.9 MB
Android 2.3.4
1,005

27: Xperia Mini Pro
356.0 MB
Android 4.1.1
1,002

28: Xperia Miro
401.1 MB
Android 4.0.4
905

29: Xperia Tipo Dual
412.1 MB
Android 4.0.4
900

30: Xperia Tipo
406.6 MB
Android 4.0.4
889

31: Xperia X10
282.5 MB
Android 4.0.4
670

32: Xperia X10 Mini Pro
182.9 MB
Android 2.3.7
591

33: Xperia X8
183.5 MB
Android 2.3.7
564

34: Xperia X10 Mini
184.8 MB
Android 2.1
560