گوگل هر ماه آخرین وضعیت توزیع نسخه های مختلف اندروید را ارائه میکند تا به کمک آن وضعیت رشد هر نسخه یا افول آن ها مشخص شود. این رسم از گذشته تا امروز همواره اجرا شده و حالا نیز آخرین وضعیت توزیع نسخه های موجود توسط گوگل اعلام شده است.

در ماه های اخیر اندروید نوقا که متشکل از دو نسخه 7.0 و 7.1 است، رشد قابل قبولی داشته و توانسته خود را در این جدول جا دهد. سهم اندروید نوقا در این ماه به 9.5 درصد رسید تا انتظار داشته باشیم به زودی این نسخه هم از مرز 10 درصد عبور کند.

اما این ماه شاهد یک تغییر بسیار مهم در این جدول هستیم. اندروید مارشمالو برای اولین بار توانست با پشت سر گذاشتن اندروید لالی پاپ به بالاترین رتبه در بین نسخه های اندروید دست پیدا کند. سهم اندروید مارشمالو در این ماه 31.2 درصد بود که اندکی از لالی پاپ با 30.8 درصد بیشتر است.

پس از اندروید مارشمالو و لالی پاپ، کیت کت را با 18.1 درصد در رده سوم مشاهده میکنیم. اندروید جلی بین در این ماه سهمی کمتر از نوقا داشته و به رده پنجم سقوط کرده است. در جدول های زیر علاوه بر پراکندگی نسخه های اندروید، وضعیت رشد و نزول هر نسخه را در طی سه سال گذشته مشاهده میکنید.

منبع: