دیروز اعلام کردیم که شرکت حقوقی که CyanogenMod را در خود جای داده بود، در تاریخ 31 دسامبر به پروژه های فعال خود پایان می دهد. بعضی از توسعه دهندگان، طراحان و بقیه افرادی که بر روی CyanogenMod کار می کردند، اکنون در حال منتقل کردن Source Code و Patch های مربوطه به یک پروژه ی متن باز جدید به نام Lineage OS هستند. این تایید می کند که پروژه ی گیت هاب Lineage Android Distribution که چند روز پیش با فایل های CyanogenMod پر شده بود در واقع شروع پروژه ی متن باز Lineage OS است که ادامه ی چیزی است که CyanogenMod بود.

چرا با اسم CyanogenMod ادامه ندهیم؟ یک خبر رسمی که از تیم CyanogenMod برای خداحافظی منتشر شده است، توضیح می دهد که اسم CyanogenMod ممکن است فروخته شود و ادامه توسعه CyanogenMod با همین نام یک ریسک بزرگ است.

همانطور که در این خبر آمده است: “لکه روابط عمومی بسیار زیاد Cyngn به راحتی از CyanogenMod پاک نمی شود”، از آنجایی که CyanogenMod برای ادامه دادن نیاز به پول Cyanogen دارد و کد منبع CyanogenMod و Cyanogen OS با هم مشترک است، پایان Cyanogen به معنای پایان CyanogenMod است.

اما به طور قطع دلایلی برای خوش بینی وجود دارد. در خبر منتشر شده دیروز صحبت هایی در مورد بازگشت تلاش های انجمنی قدیمی که CyanogenMod روزی به خاطرش معروف بود وجود دارد. در همین زمان، گروه قول می دهد که کیفیت و قابل اعتماد بودن حرفه ای را در Lineage OS حفظ کند.

“در کنار منزوی شدن زیربنای CyanogenMod، ما در اجتماع CyanogenMod قدرتمان را درمسیر آینده CyanogenMod از دست داده ایم – برند ممکن است به شرکت دیگری فروخته شود به خاطر این که یک دارایی است که Kondik بر روی آن ریسک کرده است تا شرکت و رویایش را شروع کند. حتی اگر ما دور هم جمع شویم و زیربنای دیگری برای خودمان بنا کنیم، ادامه ی توسعه ی CyanogenMod به این معنا است که با خطر فروخته شدن برند به کار خودمان ادامه دهیم. بعد از آن این داغ ننگ است که رشد کرده تا به هر چیزی که Cyanogen نام دارد بچسبد. بسیاری از شما که در حال خواندن این متن هستید قهرمان روشنگرایی این هستید که محصولات CyanogenMod و CyngnOS دو چیز متمایز هستند، با این حال لکه ی روابط عمومی بسیار زیاد Cyngn به راحتی از CyanogenMod پاک نمی شود. و با در نظر گرفتن تکیه CyanogenMod بر Cyngn برای حمایت مالی و کد منبع اشتراکی، فهمیدن این که چرا این گیج شدن باقی مانده است سخت نیست… با در آغوش گرفتن آن روحیه، ما، اجتماع توسعه دهندگان، طراحان، نگه دارندگان دستگاه ها و مترجم ها کار های لازم را انجام داده ایم تا یک کپی (Fork) از کد منبع CyanogenMod و Patch های تایید نشده ایجاد کنیم. این بیشتر از یک تغییر نام است. این Fork به ریشه ی تلاش های انجمنی که باعث ایجاد CyanogenMod شد باز می گردد در حالی که کیفیت و قابل اعتماد بودن حرفه ای آن را حفظ می کند.”

در حالی که Cyanogen و CyanogenMod هر دو خداحافظی می کنند، روحیه CyanogenMod در Lineage OS زندگی خواهد کرد. این فقط شروع کار است. یک وبسایت در حال توسعه است، و ما مطمئن هستیم که بزودی در روز ها و هفته های آتی اخبار بسیاری در مورد Lineage خواهیم شنید.

منبع: