1026n-sony_article_main_image
رتبه ی اعتبار کمپانی الکترونیکی ژاپنی، سونی، از رتبه ی Ba1 به رتبه ی Baa3 ارتقا پیدا کرد. کمپانی Moody’s همچنین، در راستای حقیقی کردن بیشتر این رتبه ها، برخی از آن ها را تغییر داده است.

Masako Kuwahara معاون مدیر کمپانی Moody’s و تحلیلگر این کمپانی گفته است: تغییرات مثبت رتبه ی سونی که تبدیل به رتبه ی سرمایه گذاری شده است، حکایت از این دارد که مسائل مالی این کمپانی به تدریج حل شده است. فرایند بهبود رتبه‌ ی این کمپانی به خاطر بیشتر شدن سود عملیاتی این کمپانی است که بخشی از آن مربوط به بازار فروش باتری های آن است.

این کمپانی همچنین افزوده است که سونی می تواند با شرایط مالی مناسب موقعیت رتبه ای خود را حفظ کند و پیش بینی می شود که با اضافه شدن سرویس های جدید بازی و شبکه ی این کمپانی، این موفقیت بیش از پیش ادامه پیدا کند و این کمپانی را به درآمدی پایدار برساند.

کمپانی Moody’s همچنین گفته است که درصورت کاهش سود دهی سونی و فعالیت های غیراقتصادی آن، فشارها بر این شرکت برای کاهش دوباره ی رتبه ی آن بیشتر خواهد شد.

این موسسه ی رتبه بندی، در ژانویه ی 2014 سونی را به رتبه ی junk کاهش رتبه داده بود و گفته بود:” سونی با چالش هایی برای بهبود و پایدارسازی شرایط سوددهی خود روبرو شده است.” لازم به توضیح است این موسسه یکی از چهار موسسه بزرگ دنیا در زمینه رتبه دهی به شرکت ها به حساب می آید.

با تشکر از: King.SONY

منبع: