در حال حاضر عناوین بسیار زیادی بر رویِ کنسول XBX مایکروسافت وجود دارند که کاربران پلتفرم PC نیز از آنها بهره میبرند و میتوانند با یکدیگر به رقابت بپردازند. چندی پیش صحبت هایی درباره رقابت گیمرهایِ کنسول XBX مایکروسافت و Playstation سونی مطرح شده بود، اما سونی به کُلی این موضوع را رد کرد.

اما مایکروسافت در این بین دست از تلاش برنداشت و نهایتاً مطلع شدیم که این کمپانی برایِ مذاکره با سونی وارد بحث و بررسی شده است. مایکروسافت از پیش بر رویِ این موضوع بسیار تأکید داشت که گیمرهایِ کنسول XBX1 این کمپانی باید بتوانند با همتایان خود که کنسول Playstation 4 دارند در بازی هایِ مشترک به رقابت بپردازند. آقایِ Aaron Greenberg، مدیر بازاریابی XBOX میگوید:

ما در حال مذاکره و رایزنی با سونی برایِ رقابت گیمرهایِ کنسول XBX1 و Playstation 4 هستیم. ما پیش از این در بازی بسیار محبوب Minecraft با سونی همکاری داشته ایم و دوست داریم این همکاری بیش از پیش باشد. ما با تمام قدرت سعی داریم این قابلیت را برایِ گیمرهایِ دو کنسول محبوب XBX1 و Playstation 4 فعال کنیم و اُمیدواریم سونی نیز انعطاف خوبی از خود نشان دهد.

آقایِ Greenberg درباره ماهیت این رایزنی ها هیچ حرفی به میان نیاورده است و مایکروسافت نیز تا کنون به صراحت درباره نظر سونی چیزی نگفته است. هنوز خیلی زود است که درباره اولین بازی هایی که این قابلیت برایِ آنها فعال خواهد شد صحبت کنیم، چون سونی و مایکروسافت ابتدا باید به یک توافق مشترک دست یابند تا بعداً بتوانیم درباره این موضوع اظهار نظر کنیم.

از طرف دیگر سونی نیز هیچ حرفی در این باره به میان نیاورده است. حتی سونی درباره مذاکره با مایکروسافت درباره قابلیت رقابت بین پلتفرمی صحبتی نکرده است. در حال حاضر چشم گیمرهایِ هر دو کنسول XBX1 و Playstation 4 به تصمیم سونی دوخته شده است و اینطور که به نظر میرسد، سونی تصمیم گیرنده نهایی برایِ قابلیت رقابت بین پلتفرمی خاطر نشان شده خواهد بود.

منبع: