درست 3 روز به رونمایی شرکت Sony در CES باقی مانده است ،که شرکت Sony از شبکه های اجتماعی اش استفاده می کند تا سرنخ های مرموزی را از آن چه که ممکن است رونمایی کند ، بر جای بگذارد . Sony Mobile لهستان اطلاعات طعنه آمیزی را در طی چند روز گذشته منتشر کرده است . در روز 4 شنبه به زبان طعنه گفت :

“شیشه : بازتاب زیبایی از واقعیت . درست در نوک انگشتان شما . ”

در روز 5 شنبه ، به طعنه گفت :

“آینه : من به خودم نگاه می کنم . من به او نگاه می کنم . من به جهان نگاه می کنم . ”

امروز تصویر بالا را با سر خط ” بی نظیر ” و با متن ” به او نگاه کن . چشم ها به روی حیرت و شگفتی ، کاملا باز شده اند . من آن ها را نخواهم بست . “به زبان طعنه منتشر کرد .

دکمه ی Power خیلی شبیه به ( اگرچه یکسان نیست ) تصاویر Xperia Z است که پیش تر از امروز لو رفته بودند . پس چیزی که داریم می بینیم ممکن است طراحی نهایی دکمه ی Power دستگاه Xperia Z باشد ، یا اینکه می تواند ماله گوشی دیگری باشد . ( Xperia ZL؟ )

اشاره به یک آینه باعث تقویت این دیدگاه ما می شود که پشت (Xperia Z (C660X دارای یک آینه خواهد بود که در پشت گوشی قرار خواهد گرفت . اگرچه تمام چیز ها در 3 روز آینده مشخص خواهد شد .
xperiablog