475399-android-marshmallow
گوگل طبق معمول هر ماه، آخرین وضعیت توزیع نسخه های مختلف اندروید را ارائه کرد که در ماه فوریه، اندروید مارشمالو به عنوان جدیدترین نسخه موجود از مرز 1 درصد عبور کرد. در این جدول اندروید 6 مارشمالو بعد از گذشت نزدیک به 5 ماه از معرفی رسمی 1.2 درصد از کل بازار را در اختیار خود گرفته است.

اندروید کیت کت مثل چند ماه گذشته همچنان فعال ترین نسخه اندروید به حساب می آید. کیت کت هم اکنون در 35.5 درصد از کل دستگاه های فعال را در اختیار دارد و پس از آن نیز لالی پاپ متتشکل از دو نسخه 5.0 و 5.1 با 34.1 درصد در رتبه دوم قرار گرفته است. لالی پاپ طی ماه های گذشته رشد زیادی داشته و پیش بینی میشود در ماه آینده رتبه نخست این جدول را از کیت کت بگیرد.

بعد از این دو نسخه نیز، جلی بین که ماه ها در رتبه نخست قرار داشت با 23.9 درصد در رتبه سوم قرار گرفته است. بدون شک در ماه های آینده اندروید مارشمالو با عرضه گوشی های جدید و نیز به روزرسانی های نرم افزاری رشد زیادی در این جدول خواهد داشت.

gsmarena_001 (1)