gsmarena_001 (2)
شمار استفاده نسخه های مختلف سیستم عامل اندروید در ماه فوریه 2013 نیز منتشر شد.

طبق روندی که از ماههای قبل همچنان ادامه دارد ، Jelly Bean در حال رشد و در حال نزدیک به شدن به ICS و همچنین کاهش Gingerbread هستیم.

هرچند در این ماه شمار کاربران استفاده کننده از نسخه Gingerbread از 45.6% به 44.2% کاهش یافته است ، اما هنوز هم به عنوان محبوبترین نسخه سیستم عامل اندروید ، در سرتاسر جهان در بین کاربران است.

به هر حال ، نسخه اندروید Gingerbread و جز نسخه های قدیمی اندروید به حساب می آید.

اندروید ICS با اینکه 0.4 درصدی کاهش داشته ، هنوز سهم بزرگی از مارکت را در اختیار دارد و دو برابر نسبت به Jelly Bean بیشتر است.

اما خبر خوب اینکه که کاربران Jelly Bean نسبت به ماه گذشته 3درصد افزایش داشته و آخرین نسخه سیستم عامل اندروید هم به سرعت در حال افزایش است .

به هر حال اندروید Jelly Bean تا قبل انتشار جانشین آن ، که در تابستان معرفی خواهد شد ، بیشترین رشد و پیشرفت را خواهد داشت.
gsmarena