بر اساس گزارشی که امروز منتشر شده است، سونی پیش بینی سودآوری 19 درصد سود عملیاتی بیشتر نسبت به سال گذشته را برایِ سال مالی 2017 خود در نظر گرفته است. در قدم بعدی سونی پیش بینی رُشد 28 درصدی سود خالص خود با در نظر گرفتن مالیات را نیز مطرح کرده است، که ناشی از قانون جدید کاهش مالیات برایِ شرکت هایِ تجاری تأثیرگذار در کشور ژاپن میباشد.

از آنجایی که در 3 ماهه سوم سال مالی اَخیر ( که از ماه نوامبر سال 2016 میلادی شروع و در 31 ژانویه سال 2017 به اتمام رسید ) همه چیز بر اساس پیش بینی هایِ سونی رقم خورده است، این شرکت رُشد 18.8 درصدی را برایِ سال مالی جدید پیش بینی کرده است، که منجر به عاید شدن سود 285 میلیارد ینی برایِ سونی خواهد شد.

سونی با هدایت خوب آقایِ هیرای توانست ضررهایِ حاصل شده از بخش موبایل و بخش هایِ ضرر رسان را در سال مالی 2016 میلادی به صفر رسانده و مقداری سود در این بخش ها نیز عاید سونی کند. این برنامه به صورت بسیار پیشرفته تری و با طرز تفکری کاملاً جدید در سال مالی 2017 نیز ادامه پیدا خواهد کرد و با سود بیشتر بخش هایی چون بخش موبایل، سونی دوباره با قدرت به قاعده بازی بازمیگردد.

سال مالی 2016 میلادی سونی در 28 آوریل 2017 میلادی بسته خواهد شد و به زودی کارنامه عملکرد یکساله سونی با جزئیات دقیق منتشر خواهد شد. سونی اُمید دارد در سال مالی پیشِ رو سود خود را بیشتر کرده و با اتخاذ تصمیماتی برای بخش های ضرر رسان، بیش از پیش به سمت و سویِ قدرت سابق خود حرکت کرده و مجدداً قدرت سابق خود را احیا کند.

منبع: