بر کسی پوشیده نیست که در عالم سنسورهایِ دوربین و تکنولوژی هایِ منحصر به فرد دوربین در دنیا، سونی یکه تاز و بی رقیب است. این کمپانی ژاپنی اصیل با رقبایِ بسیار قدرتمندی که دارد، سالیان سال است که بر قله هایِ بلند افتخار به تنهایی در حال قدرت نمایی است، چون همیشه یک قدم از رقبایِ خود پیشتر میباشد.

سونی تا به امروز سعی کرده است تکنولوژی هایِ منحصر به فرد خود را در اختیار سایر کمپانی هایِ دیگر نیز قرار دهد، تا همگان بتوانند از قدرت سنسورهایِ ساخته شده توسط این کمپانی ژاپنی بهره بگیرند؛ اما اَکنون خبر میرسد که سونی در نظر دارد تغییر رویکرد داده و پس از چندین و چند سال خدمت به جامعه جهانی، کمی انحصار طلب باشد و روند بازی را به نفع خود تغییر دهد.

بر اساس مصاحبه ای که اَخیرا با آقایِ Tian Zhongjian، مسئول بازاریابی سنسورهایِ دوربین سونی انجام شده است، به نظر میرسد که سونی در نظر دارد تکنولوژی هایِ منحصر به فرد دوربین هایش را به صورت انحصاری تنها در محصولات خودش به کار گیرد و آنها را در اختیار سایر کمپانی ها قرار ندهد.

آقایِ Tian Zhongjian اضافه میکند که سونی تا به امروز تکنولوژی هایِ خود را تا یک سال به صورت انحصاری در محصولات خود به کار میگرفت و پس از یکسال سعی میکرد در تعامل با سایر کمپانی هایِ دیگر، این تکنولوژی هایِ منحصر به فرد را در اختیار آنها قرار دهد تا کاربران محصولات دیگر کمپانی ها نیز بتوانند از تکنولوژی هایِ مورد بحث بهره ببرند. اما اَکنون و بر اساس تصمیمات سازمانی جدیدی که گرفته شده است، این تکنولوژی ها برایِ همیشه در انحصار محصولات سونی باقی خواهند ماند.

این موضوع البته به تکنولوژی هایِ پیش پا افتاده تسری نمی یابد و سونی همچنان به فروش سنسورهایِ دوربین با تکنولوژی هایِ قدیمی به کمپانی هایِ دیگر ادامه خواهد داد، اما تکنولوژی هایِ جدیدی که از سال 2017 به بعد به سری محصولات سونی وارد شده اند برایِ همیشه تنها در انحصار محصولات سونی قرار خواهند داشت. این موضوع هم شامل دوربین هایِ عکاسی، هم دوربین هایِ فیلمبرداری و هم سنسور مخصوص گوشی هایِ هوشمند میشود و به زودی در روند بازاریابی سونی اجرایی خواهد شد.

منبع: