126668672-sony-corporate-headquarters-administration-building-office-building
در سال 2015 از ابتدا تا به امروز، هیچ شایعه ای به اندازه واگذاری بخش موبایل توسط سونی و خروج از این تجارت بر سر زبان ها نبود. شایعه واگذاری بخش موبایل اوایل امسال مطرح شد و پس از ماه ها سکوت یک بار دیگر در ماه گذشته بر سر زبان ها افتاد. البته سونی بارها این موضوع را رد کرده اما هنوز نگرانی هایی در دل هواداران این شرکت ژاپنی وجود دارد.

مدیر سونی موبایل تایوان، در جریان مراسمی ویژه در کشور خود، در خصوص شایعات اخیر واکنش نشان داد. او هر گونه خبر در مورد واگذاری بخش موبایل توسط سونی و خروج از این تجارت را به کلی رد کرد و گفت سونی همچنان در بخش گوشی های هوشمند به کار خود ادامه خواهد داد.

او نه تنها به رد این شایعات پرداخته بلکه در مورد آینده سونی نیز سخن میگوید. جاناتان لین مدیر سونی موبایل تایوان خبر از گوشی های هوشمند با صفحه نمایش های بهتر، دوربین بهبود یافته و رابط کاربری پیشرفته تر در آینده میدهد.

منبع: