سونی در طی یک سال اخیر، روزهای بسیار خوبی را سپری کرد. هیرای مدیر عامل سابق سونی در آخرین سال فعالیت خود در این شرکت، توانست سونی را به سودآوری بی سابقه ای برساند که نتیجه آن را در گزارش مالی سال 2017 به وضوح مشاهده کردیم. سونی با تمرکز بر حوزه های کاری خود اعم از بازی، فیلم، موسیقی و … توانست به این موفقیت دست پیدا کند.

سونی از ژاپن برخواسته است. ژاپن کشوری است که سال ها مهد تولید دستگاه های الکترونیکی بوده و علاوه بر سونی، برندهای بسیار بزرگ و با کیفیتی در آن فعالیت میکنند. سرمایه گذاران ژاپنی بسیار خوش بین هستند که سود سهام سونی با رشد همراه شود. آنچه که تا این لحظه از ژاپن شنیده میشود، سونی بزرگترین شرکت فعال در حوزه دستگاه های الکترونیک در این کشور است که موفقیت بزرگی برای سونی خواهد بود.

یکی از تحلیلگران اقتصادی ژاپن به نام یاسو ایمانکا در این مورد میگوید: من دیگر سونی را یک شرکت سازنده سخت افزارهای الکترونیکی نمیدانم. چرا که ساختار سودآوری این شرکت نشان میدهد سونی تمرکز خود را بر روی مسائل دیگر در این حوزه معطوف کرده است. پیش بینی میشود که تا سال آینده بخش بازی های سونی بتواند سود بیشتری را از کل درآمد این شرکت به خود اختصاص دهد.

استراتژی های سونی در کسب و کار نشان میدهد که سونی فعالیت های سخت افزاری خود در حوزه تولید تلویزیون ها، گوشی های هوشمند، موزیک پلیرها و … را ممکن است که گسترش ندهد. اما این تعهد را به سرمایه گذاران خود دارد تا بتواند در این حوزه ها فعالیت کند. به هر حال آنچه که مشخص است، اوضاع خوب مالی سونی است که به جز بخش موبایل، در دیگر بخش ها روزهای خوبی را سپری میکند.

منبع: