کمپانی سونی که در سال های گذشته در فعالیت های مختلفی شرکت داشته است، حالا قصد دارد تا فعالیت خود را در زمینه ی تجهیز ماهواره های کوچک ادامه دهد. پیش بینی ها حاکی از ارزش صدها میلیارد دلاری این صعنعت جدید هستند.

سونی قصد دارد تا با بکارگیری از تکنولوژی های جدید خود، ارتباط موجود میان دستگاه های مختلف را توسعه دهد. در حقیقت، سونی قصد دارد تا با استفاده از دیسک های اپتیکال خود، امکان برقراری ارتباط با ماهواره هایی که در فاصله ی بیش از 1000 کیلومتری از زمین قرار دارند را فراهم کند.

سونی بررسی ها و آزمایش های مربوط به این فناوری را با Japan Aerospace Exploration Agency آغاز کرده است. در این آزمایش ها، ارتباط با ماژول کیبو که در ایستگاه فضایی قرار دارد، مورد بررسی قرار می گیرد.

بنابر گزارش کمپانی های فعال کشور ژاپن در زمینه ی صنعت هوافضا، این صنعت در سال 2016 ارزشی برابر با 329 میلیارد دلار را برای سرمایه گزاران به همراه داشته است. از این سرمایه، تنها 23 درصد به دولت و سایر آن به بخش خصوصی مربوط می شود.

منبع: