Sony_Playstation_4
مدیرعامل سونی آقای هیرای صبح امروز صحبت های خود را در کنفرانس مطبوعاتی نمایشگاه CES 2015 با پلی استیشن آغاز کرد. هیرای در جریان صحبت های خود به ارائه آماری از این کنسول در سال گذشته پرداخت و فروش آن را از ابتدای عرضه تا امروز 18.5 میلیون دستگاه عنوان کرد.

او به تمجید از پلی استیشن پرداخت و اعلام کرد در پنجمین سال پیاپی که سونی با مشکلات مالی همراه است، آمار بدست آمده برای این کنسول یک موفقیت بزرگ محسوب میشود.

آمار فروش بدست آمده برای این کنسول از زمان عرضه که در اواخر سال 2013 بوده بدست آمده است. پلی استیشن 4 در سال 2014 و بر اساس آخرین آمارها تا اکتبر 13.5 میلیون دستگاه از آن به فروش رسیده است. این آمار در حالی بدست آمده که رقبای این کنسول تا به امروز آمار دقیقی ارائه نداده اند اما بر اساس آخرین آمارهایشان به میزان قابل توجهی از کنسول بازی سونی فروش کمتری داشتند.