معرفی اکسپریا XZ2 Premium بسیار ناگهانی رخ داد که سبب شد بسیاری از طرفداران سونی متعجب شوند. با این حال چیزی که بیشتر از این تعجب بر انگیز بوده، عدم عرضه این گوشی قدرتمند در برخی بازارها از جمله ایران است. در خبر قبلی مطلع شدیم که اکسپریا XZ2 Premium طبق برنامه ریزی سونی در ایران و سایر کشورهای منطقه عرضه نخواهد شد. البته این منطقه، تنها نقطه ای از جهان نیست که اکسپریا XZ2 Premium پا به آن نمیگذارد. چرا که در برخی مناطق دیگر هم سونی تصمیمی برای عرضه اکسپریا XZ2 Premium ندارد.

از انگلستان خبر میرسد، سونی موبایل برنامه ای برای عرضه اکسپریا XZ2 Premium در این کشور ندارد. انگلستان و سایر کشورهای جزیره هیچکدام در برنامه ریزی سونی برای عرضه اکسپریا XZ2 Premium جایی ندارند. حتی در ایرلند نیز طبق تصمیم سونی اکسپریا XZ2 Premium به بازار عرضه نخواهد شد.

هنوز کشورهایی که به صورت مشخص در آن ها شاهد عرضه اکسپریا XZ2 Premium خواهیم بود مشخص نیست. اما به نظر میرسد کشورهای شرق آسیایی و برخی کشورهای اروپایی بیشترین شانس را برای ورود این گوشی قدرتمند به بازارهایشان دارند. در صورتی که اطلاعات بیشتری از این دستگاه و برنامه ریزی مربوط به عرضه آن بدست آمد شما را از آن مطلع خواهیم کرد.

منبع: