منابع خبری آگاه از کشور کره خبر میدهند، سونی همکاری خود با شرکت ال جی را در زمینه تولید صفحه نمایش های OLED گسترش میدهد تا بتواند از این فناوری ها در گوشی های هوشمند خود استفاده کند. همکاری سونی و ال جی بیشتر در جهت عرضه صفحه نمایش های OLED با قابلیت انعطاف پذیری است که زمان به بار نشستن این همکاری هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.

یک مقام رسمی در صحبت با ال جی صریحاً بیان کرد که: “ما میدانیم که سونی در حال کار بر روی صفحه نمایش های انعطاف پذیر با فناوری OLED است. سونی سعی میکند مهندسین OLED را حفظ کرده و عوامل موفقیت خود در بازار تلویزیون ها را وارد بخش گوشی های هوشمند کند تا بتواند به صفحه نمایش های انعطاف پذیر در گوشی های هوشمند برسد.”

شایعات در هفته های اخیر نشان میدهد که سونی تمایل زیادی به استفاده از صفحه نمایش OLED در گوشی های اکسپریا دارد. اعلام نیاز به نیروی متخصص در این حوزه شایعات را بیشتر از پیش قدرت بخشید. حال با خبری که امروز در دست رسید، به نظر سونی تنها به استفاده از صفحه نمایش OLED بسنده نکرده و در تلاش است تا این صفحه نمایش را با قابلیت جذابتری به نام انعطاف پذیری همراه کند. هر چند که بعید است که عرضه اولین گوشی هوشمند سونی با صفحه نمایش انعطاف پذیر به این زودی اتفاق افتد.

منبع: