سونی به غیر از بخش موبایل، در سایر بخش های فعال خود روزهای خوبی را سپری میکند. تقریبا از سال گذشته، اوضاع مالی سونی در تک تک این بخش ها بسیار خوب بوده و سودآوری حاصل از فعالیت های این بخش ها به طرز چشم گیری رشد داشته است.

جدیدترین گزارش مالی سونی هفته آینده منتشر خواهد شد که از حالا شنیده میشود که سونی پر سودترین دوره خود را سپری کرده است. با وجود آنکه هنوز گزارش مالی رسمی از طرف سونی منتشر نشده اما منابع خبری در شرق آسیا خبر میدهند که دوره سه ماهه گذشته، یعنی ماه های آگوست، سپتامبر و اکتبر، سونی با رشد سودآوری رو به رو شده است.

این رشد سودآوری به نظر تا حدی است که سونی را در بهترین شرایط چند سال اخیر خود قرار میدهد. گفته میشود سودآوری سونی در مقایسه با سال گذشته 10 درصد افزایش داشته که این رشد را بیشتر از همه مدیون بخش بازی و بخش سنسورها است. این سودآوری در حالی است که سونی انتظار داشت در گزارش های مالی سال جاری نسبت به سال قبل با کاهش سود همراه شود. جدیدترین گزارش مالی سونی هفته آینده منتشر خواهد شد که بعد از انتشار به شرح آن خواهیم پرداخت.