sony_logo_720
سونی قصد دارد تا تجارت خود را در بازار سنسورهای دوربین گسترده کند و از این رو میخواهد ظرفیت تولید سنسورهای دوربین را در سال جاری افزایش دهد. بر این اساس و طبق سیاست جدید سونی تولید سنسورهای دوربین در سال جاری از 60 هزار واحد در هر ماه به 80 هزار واحد تا ماه ژوئن 2016 خواهد رسید.

سونی برای افزایش تولیدات سنسورهای دوربین و موبایل قصد دارد تا با سرمایه گذاری های جدید در این بخش و ساخت مراکز تولیدی در کشور ژاپن به این مهم دست پیدا کند. به همین منظور سونی 220 کارمند متخصص خود را نیز به بخش های جدید منتقل خواهد کرد تا تولیدات محصولات با کیفیت را در مراکز جدید دنبال کنند.

گفته میشود سونی در سال گذشته حدود 500 میلیون سنسور دوربین برای موبایل به فروش رسانده که با مشاهده این آمار و نگاهی به تعداد کل گوشی های هوشمند فروخته شده در جهان به نتیجه ای عجیب میرسیم. یعنی نزدیک به نیمی از گوشی های هوشمند جهان در سال 2014 از سنسورهای سونی استفاده کرده اند!