Xperia-L-white-1240x840-a8e8b9f7e507af3dc7d8f092daed4020
پس از اینکه سونی در صفحه رسمی خود عدم به روزرسانی کیت کت برای اکسپریا SP را به تایید رساند حالا نیز در صفحه پشتیبانی اکسپریا C و اکسپریا L اندروید 4.2 را آخرین نسخه ارائه شده برای این دو دستگاه اعلام کرد.

بر این اساس اندروید 4.2 جدیدترین و آخرین نسخه ارائه شده برای این دو دستگاه میباشد. البته اکسپریا L به هنگام معرفی و عرضه نسخه اندروید 4.1 را به همراه داشت که با یک پله ارتقا به اندروید 4.2 به روز شد. اما اکسپریا C با اندروید 4.2 معرفی شده و با همین نسخه نیز به کار خود خاتمه داد. البته اکسپریا C با توجه به عدم عرضه جهانی و شرایط خاص خود انتظار دریافت به روزرسانی بیشتری را از آن نمیرفت.

XC

XL

البته این به معنی پایان پشتیبانی از این دو دستگاه نیست و احتمال میرود در هفته های آینده سونی باز هم به روزرسانی های تکمیلی برای نسخه اندروید 4.2 ارائه کند.