Z2-camera
یکی از ویژگی های بسیار مطلوب و کاربردی در اندروید 5.0 لالی پاپ، قابلیت عکس برداری با فرمت RAW است. این ویژگی با وجود این که یکی از قابلیت های پیش فرض موجود در اندروید آب نبات چوبی است، اما توسط سونی در هیچ یک از گوشی هایی که به روزرسانی اندروید 5.0 را دریافت کرده اند قرار نگرفته است.

عدم قرارگیری این قابلیت در رابط کاربری لالی پاپ گوشی های اکسپریا باعث ایجاد سوالات متعددی توسط کاربران شده است. کاربران که از عدم پشتیبانی گوشی های خود از فرمت RAW پس از به روزرسانی اندروید 5.0 متعجب بودند علت را از تیم پشتیبانی سونی موبایل جویا شدند. تیم پشتیبانی سونی موبایل نیز در این خصوص پاسخ های لازم را به کاربران داده است.

ریکارد، یکی از اعضای تیم پشتیبانی سونی موبایل در خصوص عدم پشتیبانی از فرمت RAW در گوشی های اکسپریا اظهار داشت که عدم پشتیبانی برای همیشه نیست و در صورت افزایش تقاضای کاربران برای این قابلیت، سونی آن را به آب نبات چوبی های اکسپریا وارد خواهد کرد.

ریکارد در خصوص ویژگی های دوربین در اندروید 5.0 سه حالت مهم را بیان میکند. Legacy mode، Limited mode و Full mode که برای گوشی های اکسپریا حالت Legacy mode تعریف شده که تنها حالتی است که در آنها فرمت RAW پشتیبانی نمیشود. ریکارد با بیان اینکه سونی همیشه به نظرات کاربران خود احترام میگذارد، احتمال اضافه شدن این قابلیت را در آینده ای نزدیک برای مشتریان خود مطرح میکند.

sonymobile