Sony2013flagshipsaidtofeature6inch1080pdisplay-775x437
سونی موبایل، فعالیت رسمی خود را در شبکه اینستاگرام، برای کاربران فارسی زبان آغاز کرد. سونی که پیش از این، هیچگونه صفحه رسمی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نداشته، به تازگی با راه اندازی اولین و تنها صفحه رسمی خود در این شبکه پر مخاطب در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

سونی همواره توجه خاصی به کاربران فارسی زبان داشته و روز به روز نیز بر توجهات خود به مشتریان پر و پا قرص خود در کشورمان می افزاید. فعالیت رسمی در اینستاگرام و راه اندازی صفحه فارسی برای کاربران ایرانی نیز از جمله همین اقدامات سونی است که در جهت ارتباط بیشتر با علاقه مندان خود در ایران صورت گرفته است.

صفحه رسمی سونی در اینستاگرام از طریق آدرس زیر برای تمامی علاقه مندان در دسترس خواهد بود. شما میتوانید از طریق آدرس زیر حمایت خود را از سونی موبایل ایران در شبکه اینستاگرام آغاز کنید.

https://www.instagram.com/sonyxperiafarsi

دفتر سونی موبایل ایران، با اشاره به راه اندازی اولین صفحه رسمی خود در اینستاگرام برای کاربران فارسی زبان در سرتاسر جهان، تاکید میکند، این صفحه تنها صفحه رسمی سونی موبایل ایران در اینستاگرام بوده و هر گونه صفحه دیگری که در اینستاگرام با نام سونی موبایل ایران فعالیت میکند، هیچگونه ارتباطی با سونی موبایل ایران ندارند.