سونی روز گذشته، برای اکسپریا M5 در یک غافلگیری آپدیت اندروید 5.1 را منتشر کرد. از این دست غافلگیری ها توسط سونی در هفته های گذشته چند بار تکرار شده و پیش از این نیز سونی برای اکسپریا C4 و اکسپریا C5 Ultra چنین اقدامی را انجام داده بود.

بر اساس برنامه قبلی سونی، قرار نبود که هیچ کدام از این سه دستگاه اکسپریا M5، اکسپریا C4 و اکسپریا C5 Ultra اندروید 5.1 را تجربه کنند. اما سونی در تصمیمی عجیب تا به این لحظه برای هر سه دستگاه این نسخه را به انتشار رسانده است.

بعد از انتشار اندروید 5.1 برای اکسپریا M5، برخی کاربران این دستگاه نگران تغییر احتمالی تصمیم سونی برای انتشار آپدیت اندروید 6.0 شدند. اینکه سونی به یک باره اندروید 5.1 را برای این دستگاه منتشر کند، این فرض را مطرح میکند که سونی از تصمیم خود برای به روزرسانی اندروید 6.0 مارشمالو برای اکسپریا M5 منصرف شده باشد.

سونی هفته گذشته و برای اکسپریا C4 و اکسپریا C5 Ultra خیال کاربران خود را راحت کرد و انتشار آپدیت اندروید 6.0 را با وجود نسخه فعلی یعنی 5.1 به تایید رساند. این تاییدیه حالا برای اکسپریا M5 نیز میتواند خیال کاربران را راحت کند. سونی در صفحه به روزرسانی رسمی خود ضمن تایید انتشار اندروید 5.1 برای اکسپریا M5، تایید میکند که در آینده اندروید 6.0 هم برای این دستگاه منتشر خواهد شد. با این حساب به روزرسانی مارشمالو برای اکسپریا M5 طبق برنامه قبلی همچنان پابرجاست.

55