اکسپریا XZ Premium حدود دو ماه قبل با دو رنگ زیبای کروم و مشکی در جریان کنگره جهانی موبایل معرفی شد. سابقه نشان داده سونی گهگاهی بعد از معرفی اولین یک محصول نیز دست به معرفی آن با رنگ های دیگر میزند. اتفاقی که امروز برای اکسپریا XZ Premium هم رخ داد و نسخه ای جدید با رنگی دیگر معرفی شد.

سونی امروز به طور رسمی خبر از معرفی اکسپریا XZ Premium با رنگ صورتی برنزی داد. رنگ صورتی سال گذشته به رنگ های اصلی اکسپریا Z5 و اکسپریا Z5 Premium اضافه شده بود که امسال نیز سونی آن را به رنگ های اصلی اکسپریا XZ Premium افزوده است.

با این حساب اکسپریا XZ Premium در سه رنگ کروم، مشکی و صورتی به بازارهای جهانی عرضه خواهد شد. البته هنوز مشخص نیست که هدف این رنگ چه بازارهایی خواهد بود. سال گذشته سونی رنگ صورتی را محدود به چند بازار خاص کرده بود که متاسفانه ایران در بین آنها قرار نداشت. باید منتظر باشیم تا ببینیم اکسپریا XZ Premium صورتی در کنار دو رنگ دیگر وارد ایران خواهد شد یا تجربه سال گذشته برای این تلفن هوشمند نیز تکرار میشود.