lifelog_data_architecture_700x544-660x512-640x496
سونی API برنامه Lifelog را به طور عمومی منتشر کرد. این یعنی توسعه دهندگان از حالا میتوانند به توسعه این برنامه و هماهنگ سازی آن با سایر برنامه ها بپردازند.

Lifelog برنامه رسمی سونی است که سال گذشته و برای اولین بار همزمان با دستبند هوشمند سونی ارائه شده بود. این برنامه هم اکنون با دستبندهای هوشمند سونی و نیز ساعت های هوشمند این شرکت همگام میشود و میتواند تمامی کارهای روزانه شما را از قبیل راه رفتن، خوابیدن و نیز فعالیتهایی چون گوش دادن به موزیک ها و … را ثبت کند.

با انتشار API این برنامه میتوانیم امیدوار باشیم در آینده ای نزدیک برنامه های بیشتری برای دستبند هوشمند سونی ارائه شود.