xperiat
به روزرسانی اندروید 4.1.2 جلی بین برای گوشی های اکسپریا T آغاز شد. فقط یک روز پس از انتشار خبر تایید نهایی فریمور جلی بین برای اکسپریا T این آپدیت برای دارندگان این گوشی از خانواده اکسپریا در دسترس قرار گرفت. این آپدیت با شماره 9.1.A.0.489 و کرنل 3.4 منتشر شده است. هنوز مشخص نیست این به روزرسانی در کدام مناطق قابل دریافت خواهد بود اما فعلا در هلند کاربران توانستند این آپدیت را دریافت کنند. منتظر اخبار بعدی باشید.
JBScreenshot_2013-02-01-20-19-021