z3.5.0
به روزرسانی اندروید 5.0 هفته گذشته و برای دستگاه های خانواده اکسپریا Z3 و اکسپریا Z2 منتشر شد. این فریمور در حالی به مرحله انتشار رسید که تاییدیه PTCRB را تا به امروز دریافت نکرده بود. البته اکسپریا Z2 یک روز پس از انتشار آپدیت اندروید 5.0، تاییدیه فریمور 23.1.A.0.690 را دریافت کرده بود، اما این تاییدیه برای پرچمدار فعلی سونی به ثبت نرسید.

اکسپریا Z3 با تاخیری یک هفته ای نسبت به اکسپریا Z2 حالا تاییدیه فریمور 23.1.A.0.690 را دریافت کرده است. این تاییدیه برای مدل تک سیم کارت اکسپریا Z3 با کد D6603 به ثبت رسیده است. هنوز این تاییدیه برای مدل دو سیم کارته این دستگاه و نیز نسخه های منطقه ای اکسپریا Z3 با کد های D6643 و مدل اپراتور T-mobile با کد D6616 به ثبت نرسیده است.

ptcrbz3

فریمور 23.1.A.0.690 با وجود انتشار رسمی، اما هنوز به مناطق خاصی محدود شده و هنوز به مرحله انتشار عمومی نرسیده است. انتطار میرود انتشار اولیه این آپدیت در جهت دریافت بازخوردهای آن بوده تا سونی پس از یک وقفه کوتاه، آپدیت گسترده ای را با رفع ایرادات نسخه موجود برای تمامی کاربران عرضه کند.