ه نظر می رسد یک فریمور جدید و خیلی دلچسب ، برای صاحبان Xperia T و Xperia TX در راه است . وب سایت PTCRB نشان می دهد که فریمور version 7.0.A.3.195 ، برای Xperia T (LT30a تایید شده است ، و به احتمال زیاد برای نسخه جهانی این گوشی LT30p هم در راه باشد . با وجود این ، فریمور دومی نشان می دهد که این به روز رسانی هم اکنون موجود است . فریمور Xperia TX هم LT29i با version 7.0.A.3.195 ، تایید شده است .

در حالی که ما هنوز ایده ای نداریم که این به روز رسانی چه تغییراتی را با خود به همراه می آورد ، می تواند بهبود های مناسبی ، با توجه به تغییر شماره ها در version 7.0.A.1.XXX به version 7.0.A.3.XXX ، داشته باشد . رام فعلی با version 7.0.A.1.303 ، تا کنون در تست های ما نرمی قابل قبولی را از خود نشان داده است ، پس ما منتظریم ببینیم چه تغییراتی در این نسخه اعمال می شود . ممکن است قابلیت Miracast screen mirroring که انتظار می رود در ماه نوامبر عرضه شود ، معرفی شود .