اگر شما هم یکی از صاحبان گوشی اکسپریا تی هستید میتونید آپدیت جدید رو برای گوشیتان دریافت کنید. خبر انتشار این آپدیت که تغییرات جزیی نسبت به فریمور قبلی دارد در PTCRB منتشر شده است. این فریمور که با شماره A.3.223 مشخص شده است یک آپدیت جزیی با تغییرات اندک نسبت به نسخه های قبلی است.
همچنین خبر انتشار فریمور جدید برای دو گوشی دیگر از خانواده اکسپریا به دست ما رسیده است. این گوشی ها شامل xperia ion و xperia j میباشد.
در لینکهای زیر میتوان جزییات این فریمور ها را مشاهده کنید.

7.0.A.3.223

 6.1.E.3.4

 11.0.A.7.5