New-LT30p-firmware-640x495
یک آپدیت جزئی با کد شناسایی 9.1.A.1.141 برای دستگاههای Xperia T,TX تایید شد. در حالی که این آپدیت هنوز برای Xperia V ظاهر نشده است. این آپدیت یک به روزرسانی جدید از جلی بین خواهد بود با تغییراتی جزئی که هنوز لیست تغییرات آن نیز مشخص نشده. احتمالا تغییرات شامل بهبود کیفیت و سرعت خواهد بود.

xperiablog