از ساعاتی پیش عرضه بروزرسانی جدید اکسپریا XZ آغاز شده است. سونی موبایل اوایل هفته گذشته بروزرسانی خاصی را با شماره ساخت 41.2.A.7.8 برایِ گوشی اکسپریا X Performance در برخی از مناطق دنیا منتشر کرده بود و پس از آن خبری از این بروزرسانی نشد؛ تا اینکه ساعاتی پیش این بروزرسانی به صورت گسترده برایِ نسخه هایِ مختلف گوشی اکسپریا XZ منتشر شد.

این بروزرسانی دقیقاً همانند بروزرسانی منتشر شده برایِ گوشی اکسپریا X Performance از یک شماره ساخت واحد بهره میبرد و با توجه به ارتقایِ بسیار زیاد یکی از رقم هایِ اصلی، قطعاً علاوه بر بروزرسانی پچ امنیتی دستگاه، بهبودهایی را نیز به همراه خواهد داشت، که باید پس از بروزرسانی این مسایل را بررسی کرده و در صورت احساس تغییرات با شما آنها را به اشتراک بگذاریم.

همچنین، علاوه بر ارتقایِ پچ امنیتی دستگاه به آخرین وصله هایِ امنیتی ماه May، بیس باند و کرنل نیز ارتقا پیدا کرده اند، که قطعاً در آنتن دهی بهتر گوشی تأثیر داشته و به بهبود عملکرد دستگاه منجر خواهد شد. هم اَکنون این بروزرسانی را ما به صورت OTA ( یا Over The Air ) در ایران با حجم 147 مگابایت دریافت کرده ایم و شما نیز باید این بروزرسانی را در آپدیت سنتر گوشی اکسپریا XZ خود دریافت کنید.