z3tabletcompactfullbleed
پس از یک دوره کوتاه افزایش قیمت که از اوایل زمستان در بازار گوشی های هوشمند و تبلت ها مشاهده شد یک بار دیگر قیمت انواع تبلت ها و گوشی های اکسپریا به ثبات قبلی خود بازگشت. قیمت انواع تبلت ها که در دو هفته گذشته تا حدودی نسبت به قبل افزایش داشت دوباره به اندک کاهشی همراه شد.
البته نباید فراموش کنیم که تبلت های سونی با توجه به سخت افزار بالا معمولا با قیمت زیادی نیز همراه هستند. به همین خاطر برای آنهایی که هزینه زیادی برای تبلت ها در نظر نمیگیرند تبلت های اکسپریا به هیچ وجه توصیه نمیشود.
البته باید به این نکته توجه داشت که معمولا تبلت ها با توجه به عدم گستردگی در عرضه معمولا با قیمت یکسانی در سرتاسر کشور همراه نیستند. قیمت های ارائه شده در زیر نیز ممکن است در شهرهای مختلف با اختلاف ۷ تا ۱۰ درصدی قیمت عرضه و به فروش برسند. قیمت انواع تبلت های اکسپریا در حال حاضر به شرح زیر میباشند.

10.29