Xperia-Collection_9-640x359
قیمت مدل های مختلف اکسپریا در بازار تهران مدتی است که با ثبات رو به روست. البته شیب قیمت ها اندکی به سمت پایین است و نسبت به ماه گذشته شاهد کاهش قیمت نسبی انواع محصولات الکترونیکی در بازار کشور بودیم. این بار قیمت روز گوشی های سونی را بر اساس قیمت کف بازار در نظر گرفتیم و با هم مرور خواهیم کرد.

توجه داشته باشید این قیمت ها بر اساس قیمت کف بازار در نظر گرفته شده است. قیمت ها در شهرستان های مختلف با توجه به مسافت و سود فروشندگان تا 5 الی 7 درصد بالاتر از مبالغ فوق نیز طبیعی است.

اکسپریا Z1
1.580.000
اکسپریا Z1 Compact
1.550.000
اکسپریا Z Ultra
1.340.000
اکسپریا Z
1.100.000
اکسپریا ZR
960.000
اکسپریا SP
765.000
اکسپریا L
570.000
اکسپریا M
510.000
اکسپریا C
720.000
اکسپریا T
755.000
اکسپریا V
760.000
اکسپریا E
330.000
اکسپریا Tipo
295.000
اکسپریا J
430.000
اکسپریا تبلت Z
1.590.000