z3c-z2
بازار گوشی های هوشمند در کشورما روزهای بسیار آرامی را به خود میبیند. در هفته های اخیر تقریبا قیمت تمامی گوشی های اکسپریا در بازار کشورما بدون تغییر باقی مانده و اندک تفاوت های قیمتی نیز بسیار اندک و محدود به چند مدل خاص بوده است.

تقریبا هفته ها است که دیگر از آن افت های قیمت قبلی در بین گوشی های اکسپریا خبری نیست. مهمترین دلیل آن مدت زمان زیادی است که از ورود گوشی ها به بازار گذشته و تقریبا تمامی مدل ها با طی کرده یک دوره حباب قیمت، به قیمت های اصلی و ایده آل خود رسیده اند.

در هفته اخیر برخی مدل های اکسپریا با اندک افزایشی همراه شده اند. البته این افزایش بسیار ناچیز بوده تا در مجموع این هفته نیز یک هفته بسیار با ثبات برای گوشی های اکسپریا باشد.

در حال حاضر قیمت انواع اسمارت فون های سونی به شرح زیر است. توجه کنید که این قیمت ها مختص مرکز است و در شهرستان ها افزایش قیمت ۵-۷ درصدی برای انواع مدل های زیر طبیعی است. رنگ قرمز نشانه کاهش قیمت، رنگ سبز نشانه افزایش قیمت و رنگ آبی نیز نشان عدم تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته است.

3.23