xperia-m2-aqua-discover-the-details-9da1f28e2634ac593fe225824426ea89-940

در روزهای اخیر بازار موبایل کشور با ثبات خاصی همراه بوده است. برخی مدل های تازه وارد که در هفته های اولیه ورود به کشور با کاهش قیمت زیادی رو به رو شدند در این هفته ها نوسان قیمت کمی را تجربه کردند و بعضا بدون تغییر قیمت بوده یا اندک تغییری را تجربه کرده اند.

اعضای خانواده Z3 در روزهای اخیر با کاهش قیمت زیادی رو به رو نشدند. این در حالی است که در هفته های اولیه ورود این 3 عضو خانواده به بازار کشورمان کاهش قیمت زیادی گریبانگیر آنها شده بود.

در حال حاضر قیمت انواع اسمارت فون های سونی به شرح زیر است. توجه کنید که این قیمت ها مختص مرکز است و در شهرستان ها افزایش قیمت ۵-۷ درصدی برای انواع مدل های زیر طبیعی است. قیمت های زیر تماما برای مدل های بدون گارانتی است و مدل های با گارانتی با قیمتی بیشتر به فروش میرسد.
رنگ قرمز نشانه کاهش قیمت، رنگ سبز نشانه افزایش قیمت و رنگ آبی نیز نشان عدم تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته است.

9.29