T3_slim_7
مدت هاست بازار گوشی های هوشمند علی الخصوص گوشی های اکسپریا با ثبات زیادی رو به رو شده است. ما مدتی است افزایش قیمت محسوسی در هیچ یک از گوشی های سونی مشاهده نکردیم و قیمت گوشی ها نیز با یک سیر نزولی معقول ادامه پیدا میکنند.

در این هفته قیمت گوشی های اکسپریا نسبت به هفته های قبل بعضا با کاهش رو به رو شدند. البته بسیاری از مدل های اکسپریا نیز کاهش قیمتی را نسبت به هفته های گذشته تجربه نکردند.

در حال حاضر قیمت انواع اسمارت فون های سونی به شرح زیر است. توجه کنید که این قیمت ها مختص مرکز است و در شهرستان ها افزایش قیمت ۵-۷ درصدی برای انواع مدل های زیر طبیعی است. رنگ قرمز نشانه کاهش قیمت، رنگ سبز نشانه افزایش قیمت و رنگ آبی نیز نشان عدم تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته است.

3.9