بالاخره انتظارها به پایان رسید و اکسپریا XZ Premium از امروز رسماً در ایران عرضه خواهد شد. عرضه اکسپریا XZ Premium در ابتدا به صورت فیزیکی بوده و پس از چند روز به فروشگاه های آنلاین نیز راه پیدا خواهد کرد. امروز شهر شیراز به عنوان اولین میزبان، اکسپریا XZ Premium را به دست مشتریان میرساند.

سونی طبق معمول برای اکسپریا XZ Premium نیز هدایایی برای اولین خریداران در نظر گرفته است. بین دو حالت هدیه نقدی و یا هدیه غیر نقدی در نهایت تصمیم بر این شد تا همانند اکسپریا XZ، این دستگاه نیز با کارت هدیه نقدی به دست مشتریان برسد. کارت هدیه نقدی برای خریدارانی که در ابتدا این محصول را خریداری میکنند نسبت به خریداران بعدی بیشتر خواهد بود.

اولین کارت هدیه نقدی که به خریداران نخست اکسپریا XZ Premium تقدیم خواهد شد مبلغ 300 هزار تومان است. این کارت هدیه حدود 2 تا 3 هفته با این مبلغ در کنار گوشی به مشتریان داده خواهد شد و پس از این مدت به 200 هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد. کارت هدیه نقدی 200 هزار تومانی نیز حدود 2 تا 3 هفته برقرار است و پس از آن به 100 هزار تومان تقلیل خواهد یافت. بر این اساس مشتریان اولیه اکسپریا XZ Premium بیشترین هدیه را دریافت خواهند کرد.

در ایران هر دو رنگ کروم و مشکی عرضه خواهد شد. اما قیمت مسئله بعدی است که برای خریداران اهمیت فراوانی دارد. پیش از این قیمت 2.5 میلیون تومان برای اکسپریا XZ Premium در نظر گرفته بود که همچنان این قیمت پابرجا است، اما تا 100 هزار تومان کمتر یا بیشتر شدن از این قیمت محتمل است. با این حساب و با در نظر گرفته کارت هدیه نقدی 300 هزار تومانی، اولین خریداران اکسپریا XZ Premium این دستگاه را با قیمتی در حدود 2.2 میلیون تومان به دست می آورند که برای پرچمدار قدرتمندی همچون اکسپریا XZ Premium بسیار مناسب است.