Xperia-Collection_1-640x359

قیمت گوشی های سونی در بازار کشور روزهای بی نواسانی را سپری میکند. در هفته پایانی آذر قیمت های انواع مدل های اکسپریا با نوسان بسیار اندک و اغلب بدون تغییر مانده است. همچنین برخی از مدلهای سونی نیز در روزهای اخیر کاهش قیمتی را نیز به خود دیده اند. در حال حاضر قیمت روز گوشی های سونی در بازار کشور به شرح زیر میباشد.

اکسپریا Z1
1.660.000
اکسپریا Z Ultra
1.570.000
اکسپریا Z
1.230.000
اکسپریا ZR
1.090.000
اکسپریا SP
835.000
اکسپریا L
640.000
اکسپریا M
600.000
اکسپریا C
780.000
اکسپریا T
805.000
اکسپریا V
810.000
اکسپریا SL
810.000
اکسپریا GO
590.000
اکسپریا U
510.000
طبیعی است در نقاط مختلف کشور اختلاف قیمت چند درصدی وجود خواهد داشت.