کازو هیرای، مدیر عامل سونی همچنان در خصوص آینده بخش موبایل این شرکت محتاط برخورد میکند. او در جدیدترین گفتگوی خود با خبرنگاران از آینده سونی موبایل و برنامه های در پیش روی این شرکت صحبت کرد. او تاکید میکند که بازسازی در ساختار بخش گوشی های هوشمند همچنان ادامه دارد و سونی همچنان گزینه های جایگزین را در خصوص آینده بخش موبایل روی میز دارد. بنابراین سال آینده سال پیروزی یا شکست برای سونی موبایل خواهد بود.

تاکید هیرای بر واژه پیروزی یا شکست برای سال 2016 نشان از اهمیت ویژه سال آینده برای سونی دارد. هیرای سال 2015 را سالی قلمداد میکند که برای سونی به خوبی آغاز نشد. اکسپریا Z3 Plus در ابتدای سال نتوانست برای ما بازخوردهای خوبی نشان دهد. اما در ادامه خانواده اکسپریا Z5 با نمایش مثبت خود، پایان خوبی برای این سال رقم زدند.

شایعات از ایجاد دگرگونی در طراحی گوشی های اکسپریا و حذف امنی بالانس معروف برای سال 2016 حکایت دارند که شاید بتواند نشانه های خوبی از احیای سونی موبایل در سال آینده باشد. ولی عملکرد حال حاضر سونی از این شایعات بسیار دور است.

هیرای در خصوص وضعیت سونی موبایل میگوید: بدترین حالت ممکن این است که ما به گزینه های جایگزین فکر خواهیم کرد. البته این گزینه های جایگزین به معنای فروش و خروج از بخش موبایل نیست، بلکه میتواند همکاری و انتخاب یک شریک تجاری قوی برای تولید گوشی های هوشمند در آینده باشد.

مدیر عامل سونی با جدیت تمام اظهار کرد، ما به کسب و کار خود در بخش موبایل ادامه میدهیم مگر اینکه در این راه سناریوی ما به شکست منتهی شود. در این صورت است که ما گزینه های جایگزین که انتخاب شریک تجاری است فکر میکنیم. من احساس میکنم که تجارت ما در این حوزه با رشد خوبی همراه بوده است. برنامه چشم اندازه سه ساله ما برای بخش موبایل حالا آغاز شده و ما میخواهیم سونی موبایل را به کل بازسازی کنیم.

منبع: