شب گذشته، اکسپریا XZ با ورود به آزمایشگاه Dxomark، دوربین خود را مورد نقد و بررسی قرار داد. نتیجه ای که برای اکسپریا XZ رقم خورد، باب میل طرفداران و علاقه مندان به این دستگاه نبود. چرا که آنان انتظار داشتند، اکسپریا XZ برتر از دو نسل قبلی خود ظاهر شود که متاسفانه اینگونه نشد.

به صورت کلی اگر به نتیجه عملکرد اکسپریا XZ در تست وبسایت Dxomark بنگریم، این دستگاه تقریبا عملکردی بین اکسپریا Z5 و اکسپریا X Performance داشت. اکسپریا XZ، در مجموع امتیازات عکاسی، به عدد 87 و در مجموع امتیازات فیلم برداری به عدد 88 رسید. در حالی که امتیازات عکاسی و فیلم برداری برای اکسپریا Z5 به ترتیب 88 و 86 و برای اکسپریا X Performance نیز 88 و 88 بود.

اکسپریا XZ در زمینه فیلم برداری، تقریبا برابر با اکسپریا X Performance و بهتر از هر گوشی دیگری از خانواده سونی ظاهر شد. اما در زمینه عکاسی، پایینتر از اکسپریا Z5 و اکسپریا X Performance قرار گرفت. سوالی که اینجا بوجود می آید این است که کدام فاکتور موجب شد تا اکسپریا XZ نتواند مجموع امتیازات خود را به اکسپریا X Performance برساند؟

همانطوری که شب گذشته نیز به آن اشاره داشتیم، در بخش Artifact که مربوط به نزدیک بودن عکس ها به واقعیت و طبیعی گرا بودن عکس ها است، اکسپریا XZ امتیاز غیر قابل قبولی کسب کرده که سبب شده مجموع امتیازات آن از حد انتظار کمتر شود. ما برای درک بهتر عملکرد دوربین این دستگاه، نتیجه بررسی دوربین اکسپریا XZ توسط Dxomark را به صورت دو نمودار با اکسپریا Z5 و اکسپریا X Performance مقایسه کردیم.

تقریبا میتوانیم هر سه دستگاه را دارای عملکردی یکسان قلمداد کنیم که در هر بخش، یکی از دستگاه ها به مقدار بسیار ناچیزی خود را برتر از دیگری معرفی میکند. اما همان بخش Artifact است که سرنوشت این دستگاه را تعیین کرده است.