xperia-tablet-z

اکنون که با خبر جدید تر از تبلت Z2 و انتشار تصاویری از آن،با برخی از مشخصات دیگر این دستگاه آشنا شدید،بد نیست مقایسه ای از مشخصات و ویژگی های این دو را در کنار یکدیگر ببینید تا در واقع متوجه میزان ارتقا تبلت Z2 در برابر تبلت Z که تا امروز از بهترین تبلت های بازار بود شویم.پس در ادامه همراه باشید با جدول مقایسه این دو تبلت هوشمند!

untitled