482203874
حتما به خاطر دارید که اواخر سال 2014 در یک اقدام بی سابقه سرورهای سونی پیکچرز مورد حمله گروهی ناشناس قرار گرفت که در طی آن سونی با ضرر مالی هنگفتی به همراه افشای اسناد محرمانه آن مواجه شد. در آن زمان همه نگاه ها به سمت دولت کره شمالی بود که به خاطر اکران فیلم “مصاحبه” دست به چنین اقدامی زده بودند.

بعد از گذشت بیش از یک سال تحقیقات جدیدی در خصوص این اتفاق به عمل آمده که نقش کره شمالی را در ماجرای حمله به سرورهای سونی پیکچرز افشا میکند. گروه تحقیقاتی Kaspersky و Alienvault با بررسی این حادثه به نتیجه ای جز دست داشتن دولت کره شمالی در حمله به سرورهای سونی نرسیدند.

این گروه با بررسی 500 حمله سایبری و وجه تشابهات آن با حمله ایجاد شده به سرورهای سونی دولت کره شمالی را عامل اصلی این اتفاق میدانند. با این که هنوز دولت کره شمالی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته اما هر روز بیش از پیش انگشت های اتهام به سمت این کشور در ماجرای معروف هک سرورهای سونی برده میشود.

منبع: