mobile-Android-Security
نتایج یک تحقیقات نشان میدهد، بیشتر کاربران اندرویدی از الگوهای ساده برای قفل دستگاه خود استفاده میکنند. مطالعات یک خانم محقق نروژی به نام Marte Løge از تعداد 4000 هزار الگوی انتخاب شده برای دستگاه های اندرویدی نتایج جالبی را رقم زد.

بر اساس این تحقیقات 77% الگوهای انتخاب شده برای گوشی ها و تبلت های اندرویدی از یکی از چهار گوشه آغاز میشود. در بین چهار گوشه نیز نزدیک به 44 درصد از کاربران گوشه بالا سمت چپ را برای شروع الگوی خود انتخاب میکنند.

در بین تمامی الگوهای انتخاب شده حدود 10% از کاربران از الگوهایی استفاده میکنند که شبیه یکی از حروف انگلیسی است. شش طرح زیر را که مشاهده میکنید بیشترین طرح هایی بود که کاربران برای قفل گوشی های خود از آن استفاده کردند.

10-of-patterns-selected-formed-a-letter

الگوهای دستگاه های اندرویدی به کاربران اجازه انتخاب یک طرح از 4 تا 9 حرکت را میدهد. طبیعی است هر چه تعداد حرکات بیشتر باشد امنیت دستگاه نیز بالاتر میرود. به طور مثال انتخاب یک الگوی 4 حرکتی 1624 حالت ممکن دارد که این مقدار برای یک الگوی 9 حرکتی بیش از 140 هزار حالت است. همین تحقیقات نشان میدهد که تمایل کاربران به استفاده از الگوهای 4 حرکتی بیشتر از دیگر الگوهاست. به ترتیب الگوهایی که حرکات بیشتری را شامل میشوند طرفداران کمتری نیز دارد.
Most-people-select-a-four-node-pattern

تحقیقات خانم Marte Løge نشان میدهد تمایل به استفاده از الگوهای پیچیده در مردهای جوان بیشتر از دیگران است. همچنین مهمترین دلایل انتخاب الگوهای قفل در کاربران برنامه های بانکی و نیز خریدهای فروشگاهی است. در پایان خانم Marte Løge توصیه میکند که حدالامکان از الگوهای طولانی تر و غیر قابل مشاهده برای گوشی ها و تبلت های اندرویدی استفاده شود تا راه های نفوذ افراد متفرقه به اطلاعات دستگاه به حداقل برسد.

Crossovers-and-more-complex-patterns-are-harder-to-discover

منبع: