بعد از گذشت حدود سه ماه از ورود اکسپریا XZ، بالاخره این دستگاه به آزمایشگاه Dxomark وارد شد تا عملکرد دوربین خود را مورد آزمایش قرار دهد. در پایان سال گذشته اکسپریا Z5 از سونی بالاترین امتیاز را در این آزمایشگاه به خود اختصاص داده بود و امسال نیز در نیمه اول سال، اکسپریا X Performance بهترین عملکرد را در بین اسمارت فون های هم دوره خود به نام خود ثبت کرده بود.

حالا زمان آن رسید که اکسپریا XZ نیز در تست های دشوار Dxomark شرکت کند. با وجود اینکه سونی تاکید زیادی بر دوربین اکسپریا XZ داشت، اما نتیجه عملکرد این دستگاه نشان میدهد که نباید امیدی به تغییر و تحول بنیادین در این دستگاه نسبت به اکسپریا Z5 و اکسپریا X Performance داشته باشیم.

اکسپریا XZ، در مجموع امتیازات عکاسی، به عدد 87 و در مجموع امتیازات فیلم برداری به عدد 88 رسید. در بخش فیلم برداری، پیش از این اکسپریا Z5 امتیاز 86 و اکسپریا X Performance امتیاز 88 را بدست آورده بودند که حالا اکسپریا XZ نیز به بالاترین امتیاز در بین گوشی های سونی رسید. اما نکته جالب امتیاز بخش عکاسی است که اکسپریا XZ پایینتر از دو دستگاه دیگر که هر دو به امتیاز 88 رسیده بودند قرار گرفته است.

نگاهی به جزئیات امتیازات اکسپریا XZ نشان میدهد این دستگاه در تمامی زمینه ها مثل، کنتراست، رنگ، نویز، نمایش جزئیات و فلش تقریبا مشابه با اکسپریا X Performance و اکسپریا Z5 عمل کرده اما در زمینه نزدیک بودن تصاویر به واقعیت اکسپریا XZ عملکرد خوبی از خود نشان نداده است. در واقع همین فاکتور، موجب شد تا امتیاز کلی اکسپریا XZ در بخش عکاسی نسبت به اکسپریا Z5 و اکسپریا X Performance پایینتر و در مجموع نیز نتواند به رکورد اکسپریا X Performance دست یابد.

نظر به اهمیت این بررسی، سعی میکنیم جزئیات کامل عملکرد اکسپریا XZ توسط مرجع تخصصی Dxomark را در خبرهای بعدی مورد بررسی قرار دهیم. همینطور سعی میکنیم تا عملکرد سه دستگاه اکسپریا XZ، اکسپریا Z5 و اکسپریا X Performance را در آزمایشگاه این مرجع تخصصی با هم مقایسه کنیم تا نقاط قوت و ضعف سونی در بخش دوربین طی نسل بهتر مشخص شود.