gsmarena_001
نرم افزار نقشه گوگل در فروشگاه گوگل پلی از مرز یک میلیارد دانلود عبور کرد. این برنامه در حالی به مرز 1 میلیارد دانلود رسیده که ماه گذشته برنامه ای دیگر از گوگل با نام Gmail به این عدد دست یافته بود.

البته این آمار شامل تمامی دانلود های انجام شده از گوگل پلی است و به این معنا نیست که 1 میلیارد نفر در حال حاضر از این برنامه استفاده میکنند. چرا که مطمئنا بسیاری از کاربران تا به حال این برنامه را بارها دریافت کرده اند.

برنامه نقشه گوگل اولین برنامه ای بود که در سال 2011 به مرز 50 میلیون دانلود رسیده بود. گفته میشود پس از Gmail و Google Map سومین برنامه ای که به 1 میلیارد دانلود خواهد رسید Youtube است که به زودی این اتفاق نیز رخ خواهد داد.

Gsmarena